تحلیل رفتار متقابل | سونال پاتل | نحوه رفتار با کودک بیش فعال


هر یادگیری از درون آغاز می شود ، بسیار ضروری است که بر روی سیستم اعتقاد خود برای تحولی جامع کار کنیم. تحلیل رفتار متقابل – این یک نظریه و روش درمانی روانکاوی است که در آن رفتار متقابل اجتماعی برای تعیین وضعیت خود ارتباطی به عنوان پایه ای برای درک رفتار مورد تحلیل قرار می گیرد. در تحلیل رفتار متقابل ، ارتباط دهنده آموزش داده می شود که حالت خود را به عنوان راهی برای حل مشکلات عاطفی تغییر دهد. www.b9m.in biz9media@gmail.com #b9m #biz9media #ceo #sonalpatel #Transactionalanalysis #TA #Therapy #psychonalytictheory #ego #egostroke

این متن برای سرعت در ترجمه توسط سرویس ترجمه گوگل ترجمه شده است.

پخش از یوتیوب

دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *