فناوری اطلاعات (IT) _CA (CL) _MCQ_01 تا ۵۰


مدیریت مالی آموزش الکترونیکی
[By Visiting Professor, Md.Monowar Hossain FCA,CISA,
CPA, FCMA,FCS,CPFA(UK),CIFRS,FCGA,DCS,MBA]
md.monowar.hossain@gmail.com – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ( -) – (CA) _ فناوری اطلاعات دسته هشتم (۲۰۲۱) MCQ: 01 تا ۵۰ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ماژول ۰۱: سیستم های اطلاعاتی در تجارت (۱). مفاهیم بنیادین: سیستم های اطلاعاتی در تجارت (۲). مفاهیم بنیادی: اجزای سیستم های اطلاعات ماژول ۰۲: فناوری های اطلاعات (۳). سخت افزار (۴). نرم افزار (۵). مدیریت منابع داده (۶). مخابرات و ماژول شبکه -۰۳: سیستم های تجارت الکترونیک (۷). سیستم های تجارت الکترونیک (۸). سیستم های تجاری کاربردی ماژول -۰۴: سیستم های تجارت الکترونیک (۹). مبانی تجارت الکترونیک (۱۰). برنامه ها و مسائل مربوط به تجارت الکترونیک ماژول ۰۵: سیستم های تجاری سازمانی (۱۱). مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) (12). برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) (13). مدیریت زنجیره تامین (SCM) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – کپی نرم:
https://drive.google.com/drive/folders/131W1AV-SOf_misQgx7LOkyhALngOq85V؟usp=sharing
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – سایر فیلمها: سطح گواهینامه CA: فناوری اطلاعات (IT) [8th Batch]
https://youtu.be/DVWnIYLiaHc
https://youtu.be/W5TsGvFMyo0
https://youtu.be/DV-LIDAyxAo
https://youtu.be/7stQ9mtpRCw
https://youtu.be/0eZir_rbbBU
https://youtu.be/yv48Vq9WOwo
https://youtu.be/3hDw_01Xzl4
https://youtu.be/B8PHOf_vxHM
https://youtu.be/WBWwpLJkQ9w
https://youtu.be/XBZroLc0Xr8
https://youtu.be/4GlHVDP9dBQ
https://youtu.be/-CJ0zLRfmQ0
https://youtu.be/EYwVoJz-sM0
https://youtu.be/ALAR57xkSiY
https://youtu.be/EvqtirCsjqU
https://youtu.be/5I27r2XIOgk
https://youtu.be/oO376kNpX4A
https://youtu.be/evRIvCsj8g8
https://youtu.be/ovf_DiiTFgQ
https://youtu.be/6HPc0N7Y5Ig
https://youtu.be/g0GjChdK63Y

سطح گواهینامه CA: فناوری اطلاعات (IT) [7th Batch]
https://youtu.be/IXAqKJ2mVJ8
https://youtu.be/0lmU08r7d44
https://youtu.be/ygcweMD_Ecs
https://youtu.be/T_PZLWazWVw
https://youtu.be/O7KkP1iIitQ
https://youtu.be/Ohhwwl7KwB0
https://youtu.be/C0eT_jFvUvE
https://youtu.be/JSAyCiYCEtE
https://youtu.be/Ov4l0ZVbWFY
https://youtu.be/L2ogQSlqfQo
https://youtu.be/So9_59M0ETY
https://youtu.be/-2t2YNnqQYE
https://youtu.be/zzvtA4jIqNk
https://youtu.be/5enxiJ6S2iU
https://youtu.be/xlgnPEDIGrc
https://youtu.be/RqCfCkFF60k
https://youtu.be/VCNLdWn2jic
https://youtu.be/xastzfAkCuU
https://youtu.be/sGN4oJVcaoY

BBA (حسابداری) _ سال دوم: کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه ملی (حسابداری)
https://youtu.be/djmRJWcQ7pM
https://youtu.be/k0nDQ0DgKms
https://youtu.be/S65N_nSOyhU
https://youtu.be/sOtZz-xj2Qw

PGD ​​در مدیریت مالیات (UIU & FCTB) 9th Batch 301 (A): تحلیل صورتهای مالی برای مالیات
https://youtu.be/rfJC5eUaduU
https://youtu.be/6bMoc2kttBM
https://youtu.be/RlqIHJpwJ2Q
https://youtu.be/j-IfIKzbuW8
https://youtu.be/IArUWWSqvi4
https://youtu.be/Skhgn5XRZkE
https://youtu.be/SizLP2FOjWA
https://youtu.be/shX5vrhwvKM
https://youtu.be/VICjpQSV6n4
https://youtu.be/x6rCEzvWAmU
https://youtu.be/6rYwrR_uauE
https://youtu.be/atYxTQyF0Dk
https://youtu.be/kMdCCvQJnAA
https://youtu.be/LK4zm_jQURs
https://youtu.be/z3A9AVTifB4

PGD ​​در مدیریت مالیات (UIU & FCTB) دسته نهم ۳۰۳ (C): حسابرسی مالیاتی (مالیات مستقیم و غیر مستقیم)
https://youtu.be/pWfKOcOGyc8
https://youtu.be/q6RTNF3VRSc
https://youtu.be/wXHjTe2HHWs
https://youtu.be/0oFh3rxSHIw
https://youtu.be/c90CP5foz2k
https://youtu.be/Zk-QxE_CHtQ
https://youtu.be/XXcpAM3KYg8
https://youtu.be/FhX0VaPJ-jw
https://youtu.be/ydqIpXM7DzI
https://youtu.be/IcJGCm0wx2Q

مدیریت مالی دولتی
https://youtu.be/bL4w4gFGiXc
https://youtu.be/2S7JsL9Yi2Q
https://youtu.be/FCmzuEB3YXw
https://youtu.be/GdGP_TdCAao
https://youtu.be/mGjFBzLqum0
https://youtu.be/RoF5XjqVkHo
https://youtu.be/ECOHRR4N7S0

آموزش بانکداری/به روز رسانی
https://youtu.be/GQb8uYPo4bM
https://youtu.be/nParlLBI2J4
https://youtu.be/r3kFxkdlIRc
https://youtu.be/ZXuBMTYY12U
https://youtu.be/PxK_nKL9b-E
https://youtu.be/3Z8F9O11MPc
https://youtu.be/oo2kd0_yfnM
https://youtu.be/fjJaD-VaMQE
https://youtu.be/4N7QN2fPaPU

مدیریت مالی شرکت (CFM)
https://youtu.be/uEvE5uIJctY
https://youtu.be/xlbItdVJ7M0
https://youtu.be/bJfG74R7pN0
https://youtu.be/HCYVpQc-q_0
https://youtu.be/-HeyRqHAa68
https://youtu.be/KX-4m5X-Qy8 به

این متن برای سرعت در ترجمه توسط سرویس ترجمه گوگل ترجمه شده است.

پخش از یوتیوب

دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *