فیلم درمان تحلیل رفتار متقابل

ویدیو کامل را در آدرس زیر مشاهده کنید: https://www.psychotherapy.net/video/goulding-transactional-analysis مری گولدینگ در مورد تحلیل رفتار متقابل و درمان تجدید نظر بحث می کند. گولدینگ با استفاده از ضربات مثبت ، تشویق و آوردن گذشته به زمان حال ، به مشتریان خود کمک می کند تا از تصمیماتی که در سنین جوانی گرفته می شود مسیر […]

بیشتر بخوانید