تحلیل تبادل ۲: بازی

دوم در مجموعه ای از TA ، ارائه برخی از استعاره ها به نظر من می تواند در مفهوم سازی و برخورد با تعامل مفید باشد. این ویدئوی دوم به بررسی بازی ها و ایده هایی در مورد نحوه برخورد با آنها می پردازد. شما می توانید کانال را در آدرس زیر پشتیبانی کنید: https://www.patreon.com/TheraminTrees […]

بیشتر بخوانید

تحلیل رفتار متقابل ۱: حالات نفسانی و رفتار متقابل اساسی

ابتدا در مجموعه ای از TA ، ارائه برخی از استعاره ها به نظر من می تواند در مفهوم سازی و برخورد با تعامل مفید باشد. این اولین ویدیو به وضعیت والدین ، ​​بزرگسالان و کودکان و رفتار متقابل اساسی می پردازد. شما می توانید کانال را در آدرس زیر پشتیبانی کنید: https://www.patreon.com/TheraminTrees – متون […]

بیشتر بخوانید

تحلیل رفتار متقابل ۱: حالات نفسانی و رفتار متقابل اساسی

ابتدا در مجموعه ای از TA ، ارائه برخی از استعاره ها به نظر من می تواند در مفهوم سازی و برخورد با تعامل مفید باشد. این اولین ویدیو به وضعیت والدین ، ​​بزرگسالان و کودکان و رفتار متقابل اساسی می پردازد. شما می توانید کانال را در آدرس زیر پشتیبانی کنید: https://www.patreon.com/TheraminTrees – متون […]

بیشتر بخوانید

تحلیل رفتار متقابل ۱: حالات نفسانی و رفتار متقابل اساسی

ابتدا در مجموعه ای از TA ، ارائه برخی از استعاره ها به نظر من می تواند در مفهوم سازی و برخورد با تعامل مفید باشد. این اولین ویدیو به وضعیت والدین ، ​​بزرگسالان و کودکان و رفتار متقابل اساسی می پردازد. شما می توانید کانال را در آدرس زیر پشتیبانی کنید: https://www.patreon.com/TheraminTrees – متون […]

بیشتر بخوانید

تریلر سریال Transactional Analysis

تریلر یک مجموعه روایت شده در مورد نظریه تحلیل تبادل [TA]، نگاهی به حالات ذهنی م effectiveثر و غیر م ،ثر ، تعاملات اجتماعی و بازی های روانی. شما می توانید کانال را در آدرس زیر پشتیبانی کنید: https://www.patreon.com/TheraminTrees – فیلم ها: TA1- حالات و رفتار متقابل نفس https://www.youtube.com/watch؟v=nKNyFSLJy6o TA2 – نظریه بازی ها https://www.youtube.com/watch؟v=YOqJ4sc9TAc […]

بیشتر بخوانید