خدمات به مشتریان – نظریه تحلیل رفتار متقابل

استفن هریسون از آموزش Riverside با ما در مورد نظریه رفتار متقابل Parent Child Adult صحبت می کند و نمونه هایی از دنیای واقعی را به ما ارائه می دهد. این ویدئو توسط TDM تولید شده و توسط LSIS به عنوان بخشی از صندوق انعطاف پذیری و نوآوری تأمین می شود تا شکاف مهارت ها […]

بیشتر بخوانید