تریلر: کار با اضطراب با استفاده از تحلیل رفتار متقابل – لین چونگ

لین چونگ در مورد کار با اضطراب با استفاده از تحلیل رفتار متقابل در کنفرانس “کار با اضطراب” در ۲۰۱۲ ارائه کرد. شما می توانید DVD کنفرانس را از اینجا خریداری کنید http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00AG0ULUS درباره لین چونگ لین سرپرست ، مربی و روان درمانگر ثبت شده در UKCP است. او در مراقبت های اولیه به عنوان […]

بیشتر بخوانید