تحلیل رفتار متقابل توسط مارک کوهن از Performance Stream چیست

مارک کوهن از http://www.PerformanceStream.com در مورد تحلیل رفتار متقابل و چگونگی استفاده از آن برای تسهیل ارتباطات و ارتقای رهبری تجاری صحبت می کند. ارتباطات رهبری طرح کسب و کار. مارک ام کوهن ، سخنران ، مربی ، مشاور برنامه ریزی کسب و کار برای درآمدزایی برای جریان عملکرد. این متن برای سرعت در ترجمه […]

بیشتر بخوانید