مصاحبه با اریک برن: تحلیل رفتار متقابل و بازی هایی که در آنها بازی می کنیم

مصاحبه با اریک برن تحلیل رفتار متقابل و بازی هایی که در آن شرکت می کنیم زیرنویس به زبان اسپانیایی. این متن برای سرعت در ترجمه توسط سرویس ترجمه گوگل ترجمه شده است. پخش از یوتیوب دانلود

بیشتر بخوانید