تحلیل رفتار متقابل اریک برن. قسمت ۱

این کلیپ آموزشی به عنوان مکمل آموزش من در AFBB در نظر گرفته شده است. این فقط یک نسخه بسیار کوتاه از محتوای آموزشی است که ما در چندین ساعت دوبار در مدرسه کار می کنیم. در صورت امکان ، پیوندهای بیشتری به تمرینات کاربردی و PDF پاورپوینت را در توضیحات هر کلیپ قرار خواهم […]

بیشتر بخوانید

تحلیل رفتار متقابل – بازی هایی که مردم انجام می دهند – دکتر پاراس ، بهترین مربی زندگی در هند

#gamespeopleplay #transactionalanalysis #gamespeopleplayericberne ما با مجموعه Ta for Non-TA برگشتیم! ما بازیهای روانی اریک برن را به همراه فرمول G. توضیح می دهیم. این به شما کمک می کند رفتارهای تکراری را در خود و دیگران درک کنید. شما حتی یاد می گیرید که آنها را اصلاح کنید تا نتایج جدیدتری ایجاد کنید! به یادگیری […]

بیشتر بخوانید