تحلیل رفتار متقابل ۱: حالات نفسانی و رفتار متقابل اساسی

ابتدا در مجموعه ای از TA ، ارائه برخی از استعاره ها به نظر من می تواند در مفهوم سازی و برخورد با تعامل مفید باشد. این اولین ویدیو به وضعیت والدین ، ​​بزرگسالان و کودکان و رفتار متقابل اساسی می پردازد. شما می توانید کانال را در آدرس زیر پشتیبانی کنید: https://www.patreon.com/TheraminTrees – متون […]

بیشتر بخوانید