گزارش رعایت FCPA – دین Cherie Taylor در گواهینامه انطباق در STCL

در این قسمت از گزارش رعایت FCPA ، تام فاکس به همراه چری تیلور ، معاون رئیس ، دانشیار دانشگاهی ، پروفسور حقوق و مدیر م Instituteسسه برای اقدامات حقوقی بین المللی و امنیت ملی در کالج حقوقی تگزاس جنوبی تگزاس همراه است. ما در مورد زمینه ابتکار جدید مدرسه در زمینه انطباق بحث می […]

بیشتر بخوانید

قوانین جدید برای سرمایه گذاری خارجی: انطباق CFIUS برای مشاغل فناوری مونتانا با اما آدامز

اگر شما یک شرکت فناوری ایالات متحده هستید که سرمایه گذاری شامل یک شخص خارجی را در نظر می گیرید ، رفتار متقابل خاصی ممکن است مورد بررسی کمیته سرمایه گذاری خارجی در ایالات متحده (CFIUS) قرار گیرد. به آما آدامز ، کارشناس رفتار متقابل بین المللی بپیوندید تا نحوه مدیریت سرمایه گذاری های خارجی […]

بیشتر بخوانید