تحلیل رفتار متقابل چیست؟

تحلیل رفتار متقابل توسط دکتر اریک برن توسعه یافته است. او ۳ حالت خود را در هر انسان شناسایی کرد. نفس والدین ، ​​نفس کودک و خود بزرگسال. او ۴ موقعیت زندگی را توصیف می کند. به این متن برای سرعت در ترجمه توسط سرویس ترجمه گوگل ترجمه شده است. پخش از یوتیوب دانلود

بیشتر بخوانید