۳. کاتا اوپانیشاد | مانترا ۴-۸ | سوامی سرواپریاناندا

سوامی سرواپریاناندا کاتا اوپانیشاد را آموزش می دهد ، که یکی از محبوب ترین اوپانیشاد ها است. کتاب مقدس مربوط به داستان مرد جوانی است که به خانه مرگ می رود تا بفهمد بعد از مرگ چه اتفاقی می افتد. پاسخ ماهیت واقعیت و معنای زندگی را توصیف می کند. برای حمایت از انجمن ودانتا […]

بیشتر بخوانید

وبینار تحلیل رفتار متقابل: والدین ، ​​بزرگسالان ، فرزندان

تحلیل تبادل ای یک نظریه روان شناختی است که توسط اریک برن مطرح شده است و در آن رفتار افراد با در نظر گرفتن سه “حالت خود” یا سه شیوه رفتار و عمل مشترک برای هر فرد تحلیل می شود: بزرگسال ، والدین و کودک به این سه حالت خود در روابط در این وبینار […]

بیشتر بخوانید