معرفی ویدئویی فشرده IOP سرپایی ، MPG مرکز Clearview

غالباً IOP سطح درمان مورد نیاز شما در صورت قطع جدی مصرف الکل/مواد مخدر است ، اما می توانید بدون اخراج شدن شغل خود را حفظ کنید. به طور معمول ۳ ساعت درمان گروهی ۳ شب در هفته ، به علاوه ۱ ساعت درمان انفرادی (این ساعت معمولاً ۴۵-۵۰ دقیقه وقت ملاقات با درمانگر شما […]

بیشتر بخوانید